Dating sider for unge Nyborg

Dating sider for unge Nyborg
Rated 4.3/5 based on 570 customer reviews

fl.) som det har vist seg viktig å lære barn og unge på en presis måte og som danner basis for videre læring og utvikling.

dating sider for unge Nyborg-49dating sider for unge Nyborg-12dating sider for unge Nyborg-58

v/Helle Hornhaver, tandlæge, koordinator for efter- og videreuddannelse, IOOS, Aarhus Universitet. v/Erling Østergaard, Ekstern lektor og freelance konsulent, IOOS, Health, Aarhus Universitet. ELEVER Kommunale tandklinikassistentelever deltager gratis på konferencen, men vi dækker ikke transport og tabt arbejdsfortjeneste.

FAGOPLÆG Fagoplæggene er åbne for alle, der har interesse for området.

ERFA’SHOP Efter hvert fagoplæg åbner vi op for erfaringsudveksling omkring emnet. juni 2017 refunderes konferencegebyret mod et administrationsgebyr på kr. HK Kommunal dækker ikke transportudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Øvrige, i tilfælde af, at der er ledige pladser: Medlem af AC eller FTF-organisation: Enkeltværelse: 4500 kr. SPØRGSMÅL OM FAGLIGT INDHOLD Har du spørgsmål til det faglige indhold, er du velkommen til at kontakte HK Kommunals sekretariat, fagkonsulent Güler Celik.

Du har mulighed for at melde emner ind til sekretariatet, så der kan dannes hold, hvor emnet kan diskuteres. juni 2017 på følgende side: Efter din tilmelding vil der blive fremsendt en elektronisk faktura til din arbejdsplads – så du skal have arbejdspladsens EAN-nr. Alle deltagere får endelig bekræftelse efter tilmeldingsfristens udløb den 26. Har du spørgsmål i forbindelse med din tilmelding, er du velkommen til at kontakte Nyborg Strand på telefon 6531 3131.

Efter tilmeldingsfristens udløb afgøres det, hvilke fagoplæg vi holder. Beløbet dækker deltagelse i konferencen, overnatning på Hotel Nyborg Strand, materialer og fuld forplejning.

Bemerkungen